Flyg till Egypten – Giotto

Flyg till Egypten   Giotto

Den heliga familjen flyr från massakern, som iscenesatt av kung Herodes i Betlehem, och skickas till Egypten.

Detta verk av Giotto är ett riktigt mästerverk av kompositionsorganisationen. Rörelsen för flersiffrig procession utspelas längs förgrundsplanet. Vår uppfattning går lätt och utan hinder in i kompositionen och följer rörelseriktningen för den vänstra ungdomen.

Sedan, efter handens gest, flyttar han smidigt till den diagonala linjen i åsnens sele, där Guds moder sitter, och slutligen, längs samma stigande bana kommer till sin högra höger punkt, där konstnären placerar Josephs huvud. Det vill säga att den visuella avläsningen av kompositionen underlättas av det faktum att Giotto i den sammanfattade alla banor för vår blickens rörelse.

Det övergripande intrycket av tydlighet och en distinkt konstnärlig ordning underlättas också av scenens finorganiserade rumsliga rytm. I överensstämmelse med principen om att identifiera huvudsaken oförändrad för Giotto, är den centrala platsen i den ockuperad av bilden av figuren av Guds moder, vars konturer upprepas i konturen av en klippa placerad i bakgrunden.

Det fria och ofullfyllda utrymmet på sidorna av Maria artikulerar visuellt hennes dominerande ställning i kompositionen, samtidigt som det tillåter att dölja skillnaden i skala mellan hennes figur och figurerna för de andra deltagarna i denna procession.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)