Landskap med en scen för resten av den heliga familjen på väg till Egypten – Annibale Carracci

Landskap med en scen för resten av den heliga familjen på väg till Egypten   Annibale Carracci

Hermitage-målningen är ett av de finaste exemplen på det klassiska, eller heroiska, landskap som skapats av Annibale Carracci, som vidareutvecklades i verk av akademiska konstnärer. Det klassiska landskapet är en bild av den eviga och oföränderliga naturen där fred och harmoni härskar.

Liksom andra akademiska kompositioner är ”Landskap med en scen för resten av den heliga familjen på väg till Egypten” byggt enligt ett visst mönster: träden och kullarna bildar, som det var, sidoscener spridda isär, öppnar den enorma, blåa disen av rök; massorna är balanserade, allt är föremål för en strikt rytm. Som en oumbärlig del av det klassiska landskapet introducerar Carracci en scen från kristen mytologi i bilden, men figurerna är bara saker, det viktigaste i verket är bilden av naturen.

”Landskap med en scen av resten av den heliga familjen på väg till Egypten” skrevs av Carracci omkring 1600, när konstnären arbetade i Rom och var på höjden av sin härlighet.

Bilden kom in i Hermitage 1772 från Crozat-samlingen i Paris.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)