Vices and Virtues – Giotto

Vices and Virtues   Giotto

Under de viktigaste freskomalerna i Arena del Arena i Padua placerade Giotto en serie bilder som personifierar mänskliga laster och dygder. På kapellens södra vägg skildrade han de sju dygderna: detta är försiktighet, styrka, måttlighet, rättvisa, tro, barmhärtighet och hopp.

Mittemot dem, på norra väggen, är sju laster tätade: detta är Despair, avund, misstro, orättvisa, ilska, impermanence och dumhet. Alla dessa bilder, skrivna i grå nyanser, liknar stenskulpturer. En sådan teknik användes först i måleriets historia av Giotto; senare kallades det ”Grisile”.

Varje bild åtföljs av en motsvarande latinsk inskription, och själva bilderna placeras inuti de ”tomma” ramarna, tack vare vilka figurerna verkar rista i marmor.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)