Vila på flyget till Egypten – Gerard David

Vila på flyget till Egypten   Gerard David

Gerard David – den sista av de framstående målarna från XV-talet., Som arbetade i Brugge. Nästan alla hans verk kännetecknas av subtil analys av deras religiösa innehåll. Även om konstnären inte glömmer exemplen från sina berömda föregångare, är det speciellt för honom, men avvisningen av irrelevanta detaljer och grafiska överskridanden.

Målningens huvudscen, där det finns minst två varianter, är helt centrerad på figuren av Madonna, som matar Jesus, som är placerad med exceptionell naturlighet i landskapet. Bakgrunden visar den traditionella scenen för den heliga familjens flykt.

En konstnär som inte visar någon kärlek för detaljer är benägen att skildra en varelse av rena former, utan något stilistiskt beroende, vilket ger kompositionen en övergripande anda av lugn och koncentration: verket förvandlas till ett föremål för tillbedjan avsedd för religiös kontemplation.

En liknande mystisk atmosfär uppstår på grund av färgpaletten, spelningen av gröna och blå toner, som ger bilden högtidlig värdighet. Bakgrundens landskap, som sträcker sig till horisonten, löses i subtila nyanser av blått och grönt och förutser kanske landskapsmålningen av Patinir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)