Flyg till Egypten – Annibale Carracci

Flyg till Egypten   Annibale Carracci

1603 beställde kardinal Aldobrandini Annibale Car-racci med en serie på sex målningar som ägnades åt vår dams liv för att dekorera hemmakyrkan i hans romerska palats. Dessa målningar var tvungna att ha en mer eller mindre rundad form så att de kunde dekorera luncherna i kyrkan.

Som ett resultat kallades hela serien av målningar ”Aldobrandini lunettes”. Annibale Carracci skrev själv bara två lunetter – ”Flykt till Egypten” och ”Kristi begravning”. Deprimerad av hur kardinal Farnese, sjuk och trött, behandlade honom, överlämnade konstnären de fyra återstående verken till sina studenter, som tog examen från mästarens ritningar.

I slutet av XVII-talet togs målningarna ur lunetter och kyrkan förstördes. Dessa verk är först och främst landskapsbakgrund. Medan Annibale Carracci i sin ungdom stod upp sina landskap i traditionerna i den venetianska skolan, så ser vi i hans senare verk, som ”Flykt till Egypten” gäller, helt olika landskap.

I dem kombineras naturelement harmoniskt med mänskliga figurer. Konsthistoriker tror att ”Aldobrandini lunettes” är de första exemplen på det så kallade ”ideala” eller ”klassiska” landskapet, som utvecklades på 17-1800-talet till en oberoende målningsjanger.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)