Utvisning av köpmän från templet – Giotto

Utvisning av köpmän från templet   Giotto

Som i många andra flerfigurerade scener från fresco cykeln från Arena kapell, görs här handlingen utanför gränserna för templets inre på torget framför byggnaden.

Detta gjorde det möjligt att introducera en hel serie ytterligare avsnitt i kompositionen, i vilken tolkningen av vilka Giotto avslöjar sin ovanliga gåva till berättaren, som vet hur han kan diversifiera intrigets huvudhändelse med motiv som följer med honom.

Vi kan få en mycket tydlig uppfattning om scenen och alla dess deltagares roll. Men till skillnad från mästarna i ”internationell gotisk”, som ibland tappade sin känsla av proportioner i processen att uppfinna nya och nya detaljer, utformade för att ockupera tittarens fantasi, förlorade aldrig Giotto synen av huvudsaken och underordnade styvt allt annat åt honom.

Ett exempel är bilden av en tre-span portik framför ingången till templet. Det förbättrar inte bara scenens rumsliga karaktär, utan också, tack vare rytmen i dess välvda spann, korrelerar tydligt med den ordning som figurerna placeras i förgrunden, vilket ytterligare betonar Kristusfigurens centrala position.

Och den lilla predikarstolpen som gränsar till templets yttre vägg riktar vår uppmärksamhet mot en grupp fariséer och präster som trängde sig långt borta, precis i detta ögonblick, enligt evangeliets text, och planerar sina makter mot Jesus Kristus.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)