Kiss of Judah – Giotto

Kiss of Judah   Giotto

Detta är en av de mest berömda ”kor” scenerna i målningarna av Chapel del Arena. Det visar mer än två dussin tecken. Men i bilden av en till synes slumpmässig trångt folkmassa kan Giotto motstå det allmänna intrycket av en konstnärlig ordning. Han manifesterar sig i en kompositionsbalans och i att fokusera på huvudmeningen i avsnittets berättelse.

Den centrala platsen är ockuperad av bilden av kyss, som markeras inte bara kompositivt, utan också koloristiskt: den giftiga gula färgen på Judas kappa dominerar bland den brokiga mosaiken i lokala färgfläckar som bildas av andra dramadeltagares kläder. Efter att ha fastnat Kristus vid axlarna sträcker sig Judas, som en spindel, efter sitt offer, och hon lutade utan att luta sig att böja hennes huvud för att förbereda sig för en förrädisk kyss. Men det är här som hela scenens patos når sin höjdpunkt.

Till skillnad från Kristi ädla profil och förrädaren-fula fysiognomi, förverkligas den eviga idén om kampen mellan två krafter, Good and Evil, med överraskande tydlighet.