Dop av Kristus – Giotto

Dop av Kristus   Giotto

Denna scen från cykeln med väggmålningar av Arena del Arena bekräftar den väletablerade uppfattningen att principerna för Giottos bildstylistik, vanligtvis avsedda att maximera sannolikheten för bilder av vad som händer, visar sig minst i scener som är underordnade de orakliga normerna i kanonisk ikonografi.

Titta bara på Kristusfigur, dold för livet i vattnet: den visas, som den var, utanför verkan av lagarna för optisk brytning av linjerna för ett nedsänkt objekt. Å andra sidan verkade Giotto, som kännetecknades av sin oerhört angelägna observation, här att ”inte märka” med avsikt skillnaderna mellan strömytan och strandlinjen, som med en sådan ökning av vattennivån oundvikligen skulle översvämmas.

Men i den här scenen är det möjligt att notera tecknen på ett unikt Djott-sätt, i synnerhet förmågan i alla situationer att ta fram det viktigaste i bilden. Konturerna av två symmetriskt placerade stenar i bakgrunden, vars linjer dessutom markeras genom att kontrastera deras ljusyta med en djupblå bakgrund, leder vår syn på Jesu Kristi figur i själva centrum av kompositionen. Hans dominerande ställning betonas också av det faktum att det är för honom att åsikten från alla deltagare i sakramentet riktas, och den släta ytan på vattnet fungerar som en slags optisk paus som skiljer Kristus och resten av karaktärerna i scenen.