Flyg till Egypten – Domenico Fetti

Flyg till Egypten   Domenico Fetti

Kreativiteten hos den ledande barockmästaren i norra Italien som levde ett kort liv, Domenico Fetti, hade ett betydande inflytande på utvecklingen av genrtrender i italiensk konst på 1600-talet. Han föddes och studerade i Rom, där han började sin konstnärliga karriär. Vid 24 års ålder flyttade Fetti till Mantua och gick till tjänsten av hertigen Ferdinando II Gonzaga.

Hans bildning som konstnär påverkades av Caravaggios och hans följares arbete, samt Els Heimer och hans bekantskap med de tidiga verken av Rubens och venetianska mästare som hölls i Mantua. Efter att ha lämnat hertigens tjänst flyttade Fetti till Venedig, där han tillbringade sina senaste år.

Han skrev målningar i små storlekar på bibliska teman som kännetecknades av kompositionens besluts enkelhet och tydlighet. Scenerna från Gamla och Nya Testamenterna utspelade sig på en vacker idyllisk eller heroisk landskapsbakgrund, tolkade med livskvalitet.

Fettis karaktärer kännetecknades av det vanliga utseendet, men samtidigt, på grund av det fria konstnärliga sättet att måla, valet av koloristiskt beslut, ljuset, fick de en upphöjd karaktär. Konstnären var en av de första som skapade den poetiska, vitala kammarbildet av bibliska hjältar. Andra berömda verk: ”Melankoli”. Louvre, Paris; Helande av Tobit Hermitage, St Petersburg; ”Liknelsen om den förlorade drakmen”. Palazzo Pitti, Florens.