Herrens presentation – Giotto

Herrens presentation   Giotto

I kapellens östra vägg finns en välvd öppning som leder till altaret, vars väggar också är målade, men denna målning har ingen relation till Giotto. Ovanför bågen på utsidan av altaret finns en annan fresco av Giotto, som visar att Herren skickar ärkeängeln Gabriel till Jungfru Maria med ett meddelande om Jesu Kristi överhängande födelse.

Något lägre, på ena sidan av bågen, meddelar ärkeängeln Gabriel denna nyhet till Maria, och på andra sidan hör Maria den himmelska budbäraren. Ännu lägre, två scener som berättar om jungfru Maria och Jesus.

Slutligen, längst ner på väggen, närmare golvet, finns två rum med välvda tak. Kapellets enkla trätak är blått målade och symboliserar himlen. Mot denna bakgrund skrev Giotto tio medaljonger som skildrade Jungfru Maria, Jesus och Gamla testamentets profeter. Chapel del Arena bytte hand många gånger. 1820 förstördes huset slutligen. Den bevarade kyrkan 1880 förvärvade staden Padua i stadens fastighet.

Öppningen av kapellet för offentliga besök sammanföll med en ökning av intresse för Giottos verk, som markerade slutet av XIX-talet. Ödet innehöll dessa skatter under andra världskriget. Det fanns bomber på Padua mer än en gång, men ingen av dem träffade kapellet. Mystiskt andetag känns i detta faktum.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)