Bild av St. Stephen – Giotto

Bild av St. Stephen   Giotto

Madonna Onisanti är det enda staffliarbetet som utan tvekan anses gjort av Giotto själv.

Det finns dock flera liknande verk som tillskrivs borsten av Giotto. Tre av dem är undertecknade. De förlorar mycket jämfört med Madonna Onyssanti.

Detta antyder att namnet Giotto inte bara signerade mästarens arbete utan också målningarna som skapats av hans elever. Således tillskrivs borsten i ett dokument daterat 1343, Gotto Altar of Stefaneschi, beställt av kardinal Giacomo Stefaneschi för St. Catherine’s Cathedral. Peter.

Men troligen, och den här bilden är skriven av konstnärens elever. I serien av slutligen icke tillskrivna verk, författarna till vilka Giotto krediteras, är bilderna av St Stephen och Madonna och Child.