Vila på flyget till Egypten – Jacopo Bassano

Vila på flyget till Egypten   Jacopo Bassano

Vila på väg till Egypten beslutade att datera början av andra halvan av 1540-talet. Denna bild är ädla och förfinade kompositionens enkelhet. Den heliga familjen framträder här framför oss i form av bönder, hukade för att vila i skuggan av ett spridande träd.

I rekreation finns det absolut inga avsiktliga detaljer, som ofta finns i verk av Bassano själv från denna period, och i målningarna från andra venetianska mästare. Oavsett hur mycket vi blickar in i bilden, hittar vi varken antika ruiner eller andra dekorationer i denna anda. Allt är mycket naturligt och bekvämt.

Till skillnad från Martyrdom St. Catherine, skriven några år tidigare, är resten ”ett mycket tyst” verk. Men utan att höja sin röst lyckas konstnären skapa en speciell, koncentrerad och vördnadsfull atmosfär här. Allt i detta arbete är genomträngd av den ödmjuka livsglädjen, och tittaren också, ofrivilligt genomträngd av en känsla av känslor, och tittar på den trötta, ståtliga Joseph, de unga herdarna, den broderande Maria.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)