Trial by Fire – Giotto

Trial by Fire   Giotto

De sista av de överlevande målningarna av Giotto är freskomålarna i kapellet i Bardi och Peruzzi i Florentinska kyrkan Santa Croce. Detta är en av dem. Det är en del av en cykel som består av sju fresker i Bardi-kapellet och ägnas åt San Fransiskus av Assisis liv.

En av legenderna berättar hur Saint Francis befann sig vid den egyptiska sultanen, under hans vandringar, som han försökte konvertera från islam till kristendomen.

Han ville att bevisa styrkan i sin tro och kraften hos den sanna Guden och sa att han skulle gå igenom eld om sultans imamer gjorde detsamma efter honom. Imamerna vägrade att upprepa brådskan av St. Francis, och sultanen själv, även om han var djupt chockad av vad som hade hänt, blev inte kristen.