På väg till Egypten – Peter Bruegel

På väg till Egypten   Peter Bruegel

Måla ”På väg till Egypten” eller ”Landskap med flyg till Egypten.” Livet, andningen av mänskliga bostäder, människors aktivitet övervinner tankar om galenskapen i deras tankar, om fåfängen i deras arbete.

Bruegel öppnar för första gången ett nytt, fortfarande okänt för honom eller hans samtida, livsvärde, även om det fortfarande är gömt under lagren i hans tidigare kosmiska och omänskliga åsikter. Följande bilder av konstnären ”På väg till Egypten”, ”Sauls självmord” och ”Vägen till Golgata” leder till samma slutsatser.

Alla dessa verk förberedde utseendet på landskapscykeln 1565, som öppnade en ny period av Bruegels arbete och tillhörde de bästa verken i världsmålning. Cykeln består av målningar ägnade årstiderna. Det antas att detta är en spridd serie med tolv målningar.

Vissa forskare av Peter Bruegels arbete tyder på att det fanns fyra av dem, och ”Haymaking” gäller inte cykeln. Dessa verk upptar en helt exceptionell plats i konsthistorien – det finns inga bilder av naturen, där den omfattande, nästan kosmiska aspekten av implementeringen skulle vara så organiskt sammanslagd med en känsla av liv.