Arkitektur – Giotto

Arkitektur   Giotto

Strax efter att ha återvänt från Neapel utsågs Giotto till huvudarkitekt i Florens. Dokumentet, daterat 1334, säger att för denna position ”i hela världen är det omöjligt att hitta en mer kvalificerad mästare som kan tjäna i sin stads glans med sin visdom och konst.”

Giotto designade Campanile i katedralen Santa Maria del Fiora. Vid konstnärens död byggdes bara klockstapeln första våningen. I framtiden ändrades det ursprungliga projektet och själva tornet på 90 meter slutfördes först 1359.

I katedralen i Siena lagras tillskrivet bilden av Giotto, där klocktornet är avbildat hur konstnären själv tänkte det. Det moderna utseendet på klocktornet skiljer sig mycket från projektet Giotto, men trots det fortsätter det att kallas ”Giotto-tornet”.