Landskap med en plats för vila på väg till Egypten – Claude Lorrain

Landskap med en plats för vila på väg till Egypten   Claude Lorrain

Detta är en av flera utvecklingar av handlingen favorit av konstnären. I Ryssland är varianten från Hermitage-serien ”The Times of the Day” bättre känd – den kallas ”Noon” och skrevs mycket senare, i början av 1660-talet.

Jämförelse av de två alternativen betonar bara riktningen för konstnärens utveckling. Och han, för all oföränderlighet med de grundläggande principerna, som han alltid förblev trogen, har förändrats. Och det förändrades märkbart – hur det förändras, förblir alltid detsamma, hela dagen solen oerhört älskad av honom.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)