Madonna och barn med änglar (Madonna Onisanti) – Giotto

Madonna och barn med änglar (Madonna Onisanti)   Giotto

Denna stora altarbild av Giotto, som representerar Jungfru och barn, som är omgiven av änglar och helgon, är gjord i traditionen från XI-XIII århundraden. Då var den italienska målningen under starkt bysantinskt inflytande, men konstnären introducerade något helt nytt i den medeltida visuella kanon.

Madonna sitter på tronen är inte strikt i mitten och avbildas i en halv vändning. Hennes figur Giotto skrev så att hon ser majestätisk och voluminös ut, det betonas av plaggen i plastveck. Den villkorade guldbakgrunden, som symboliserar himlen, kombineras här med rymdsdjupet, uttryckt med tronens arkitektur för dess steg och tak.

Mästaren fokuserade sin uppmärksamhet på känslorna hos karaktärerna, och skildrade änglar och helgon i vördnad för deras huvuden och tittade på Guds mor med barnet med vördande skräck.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)