S: t Catherine’s Martyrdom – Jacopo Bassano

S: t Catherines Martyrdom   Jacopo Bassano

Detta arbete, beställt av kyrkan San Girolamo i Bassano, är mest indikativt för Jacopo da Ponte i början av 1540-talet. Vid första anblicken kan det tyckas att han i martyriumet i St Catherine tar ett steg tillbaka, vilket fick vissa forskare att datera bilden i slutet av 1530-talet. beundran av det indiskreet efter de färdiga proverna som är karakteristiska för Bassano-arbetet under det föregående decenniet.

Här är han redan en etablerad mästare, som enkelt kan bygga en godtyckligt komplex komposition och avyttra ett antal figurer som visas i en mängd olika vinklar. Hans omogenhet uttrycks endast i det faktum att han fortfarande för åtnjuter sina nyligen förvärvade färdigheter och i ekstas av dem ibland går för långt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)