Korsfästelse – Jacopo Bassano

Korsfästelse   Jacopo Bassano

I slutet av 1550-talet lämnade Bassano Mannerist-experimenten och återvände till renässans, brett och uttrycksfullt sätt att skriva. Att döma utifrån arbeten i början av 1560-talet påverkades denna återkomst av Titians verk. Det sista uttalandet illustreras särskilt väl av Crucifixion-duken, 1562. Förutom de mindre spår av studier från Titian finns det ganska uppenbara sammansatta upplåningar från hans dukar.

Dessutom väljer Bassano till och med nästan samma sak som Titians duk. Från allt ovanstående kan läsaren dra slutsatsen att vår hjälte var epigonen för den stora mästaren. Långt ifrån. Korsfästelsen av Titian var för honom endast en utgångspunkt eller, om du vill, en inbjudan till dialog. Genom att acceptera inbjudan, avyttrade Bassano helt ”ämnet, efter att ha beslutat det, till skillnad från Titian, på ett återhållsamt, strikt, nästan episkt sätt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)