Augusti – Jacopo Bassano

Augusti   Jacopo Bassano

Bassano-verkstadens storhetstid går tillbaka till 1570-talet. Vid den tiden gick en myriad av landsbygdsscener ut ur den på bibliska och allegoriska tomter, och sådana bilder var ofta cykler, och de förvärvades i cykler.

Dessa målningar var mycket populära bland amatörer, och de var vanligtvis förknippade med namnet Bassano själv, medan mästerns del i deras skapelse var ganska obetydlig. Bara en flyktig jämförelse av målningarna av Leto, cirka 1576 och augusti, ”1590-talet med Bassan Pastoral,” räcker för att förstå hur mycket lägre de två första verken är när det gäller utförandet.

Tyvärr lyckades inte mästaren få fram värdiga efterträdare. Endast två elever på Bassano-workshopen förtjänar en separat diskussion – det här är hans söner, Leandro och Francesco. Men vid Bassanos död hade de båda bott och arbetat i Venedig i mer än tio år och kunde därför inte höja sin nivå. ”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)