Den sista måltiden – Jacopo Bassano

Den sista måltiden   Jacopo Bassano

I ett litet utrymme på bilden inskriven apostlarnas och Kristi figurer. Poser, gester, ansiktsuttryck talar om apostlarnas starka känslor. Bassano utvidgade den traditionella religiösa berättelsen och stärkte genrer motivet. Detta bör emellertid inte ses som ett avvikelse från den religiösa förståelsen av ämnet, utan snarare som ett bildläge som förklarar innebörden av bilden och på något sätt är profetisk före sin tid.

Fragmentet visar tydligt de olika reaktionerna från apostlarna på Kristi profetia att en av dem skulle förråda honom. Aposteln i förgrunden pekar på det brutna brödet och tittar på Frälsaren med ett öppet blick. Så konstnären förmedlar legenden om Kristi försoningsoffer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)