Skörd – Jacopo Bassano

Skörd   Jacopo Bassano

Landsbygdens scener – detta är kanske den mest originella delen av det kreativa arvet från Bassano. De är utan tvekan förknippade med den pastorala tendensen ”som uppstod i den venetianska skolan under tiden Giorgione, det vill säga under de första åren på 1500-talet och därefter briljant utvecklad av Titian. skulle inte vara så naturligt som för Bassano.

Efter att ha tillbringat nästan hela sitt liv i provinserna kunde han inte ignorera verkligheten kring honom. Och om hans samtida, venetierna fortfarande stannade kvar i sina stadspersoner i pastormålningar, då var Bassano själv en landsmän till benmärgen, och på grund av detta är hans landsbygdsscener så äkta, så fulla av äkta friskhet och omedelbar uppfattning.

Konstnären tvekar inte att måla en bonde kvinnas nakna fötter så grova som de verkligen är. Det går inte förlorat när man visar husdjur, det är lätt att urskilja trädarter. Men inte bara äktheten är skönheten i bondemålerierna i Bassano.

Genom att känna subtilt den vanliga poesin ser konstnären samtidigt bakom henne något mer magnifikt. Hans pastoral är nostalgi för guldåldern, minnet av de tider då Adam plöjde och Eva snurrade. ”För att se detta, titta till exempel på hans skörd” eller pastoral. ”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)