Tillkännagivande till herdarna – Jacopo Bassano

Tillkännagivande till herdarna   Jacopo Bassano

Tydligen under konstnärens liv var den här bilden nästan mer populär än dess landsbygdsscener – ett stort antal upprepningar av denna komposition har nått oss. Författarens original som presenteras här är tyvärr mycket dåligt bevarat.

Det övre lagret av färg delvis kollapsade, hela bildens yta täckt med djupa sprickor. Naturligtvis gör detta det svårt att bedöma den konstnärliga förtjänsten på duken, men vi kan fortfarande läsa mästarens ursprungliga avsikt. Även om överflödet av herdens detaljer skulle ha förde meddelandet till herdarna närmare pastoralen, är det i dess ljud ännu mer majestätiskt bassanovsky altare på 1560-talet än till dess landsbygdsscener. Av speciell vikt här är naturligtvis specialbelysning.

Det underbara ljuset som skär genom nattens mörker, evangeliserar ängeln, ger inte bara herdarnas ansikten ett speciellt uttryck, utan också när det humaniserar djurens mjuka ansikten och påminner tittaren om att Guds lamm föddes bredvid samma kor och får. När den ena eller en annan detalj rymmer ut ur mörkret sätter det här himmelska ljuset allting i rörelse, både glädjande och alarmerande.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)