Korsfästelse – Angelico Fra

Korsfästelse   Angelico Fra

Förutom de som är närvarande i den här bilden av Madonna och John theologen, St. Dominic, dyrkar också den Dominikanska ordningens korsfästelse här. Detta är ett stadigt motiv i Fra Angelicos arbete – i evangeliescenerna har han en tittare från en annan tid.

Sådana verk av konstnären var innovativa för sin tid och markerade en ny inställning till ikonografi och uttrycksmedel. De saknar extern handling och överdriven detaljering, som i allmänhet är ”konceptuell” för Fra Angelico – ingenting borde i hans tankar avleda åskådaren från direkt kommunikation med Gud.