Korsfästelse – Simone Martini

Korsfästelse   Simone Martini

Korsfästelsen av Siena-konstnären bekräftar Simone Martinis rykte som en magnifik mästare i en fascinerande och detaljerad bildhistoria, som kan sätta igång bilden av huvudevenemanget med slående konst genom att visa en mängd intrigepisoder som följer med honom.

Högt upphöjd över marken delar ett korsfäst bildens illusoriska utrymme i två lika delar med figurer som är symmetriskt belägna i den.

I bilderna som utgör dessa grupper av karaktärer verkar det som om alla nyanser av upplevelser, tankar och känslor som är närvarande vid korsfästelsen av Kristus är förkroppsligade – från soldatens håna kul till den oändliga, dödliga förtvivlan av Vår Fru. Mary Magdalene knäfaller före korsfästelsen, omfamnar korsets axel, och en av böverna sticker igenom Kristi kropp med ett spjut på apostlarnas ansikten – ett uttryck för sorg och sorg.

Bilden av uppriktiga och djupa upplevelser ger all avbildad livssäkerhet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)