Korsfästelse – Antonello da Messina

Korsfästelse   Antonello da Messina

På den här bilden lyckades Antonello förmedla spänningen i klimaxen för de tragiska händelserna, och hon är den bästa konstnärliga versionen, bland annat, gjord av honom om detta ämne. De korsfästas monumentala figurerna riktas mot himlen.

Medan rånarna skildrar livet i ångest, utstrålar Kristus lugn och koncentration. Mjuka funktioner och tunna släta linjer i figuren uttrycker hans förlåtande kärlek. Aposteln Johannes knä och gör en bön. Jungfru Maria, som sitter bredvid henne, är nedsänkt i djup sorg. Ugglan, skallen med benen, symbolen på Golgata, personifierar döden.