Korsfästelse – Francisco de Goya

Korsfästelse   Francisco de Goya

Religiösa scener upptar en framträdande plats i Goyas verk, men dessa verk är mindre kända, eftersom konsthistoriker ofta fokuserar på konstnärens innovationer och endast ytligt relaterar hans kontakter till målning med religion.

Naturen hos dessa band ses tydligt i målningen ”Crucifixion”, som många kritiker uppfattar som ett slags tvärsamtal med de stora spanska konstnärerna från 1600-talet, Velasquez och Zurbaran.

Andra religiösa dukar tillverkas av Goya på ett mycket mindre ortodoxt sätt. Det mest intressanta i detta avseende, hans fresker för kyrkan San Antonio de la Florida i Madrid, skapades 1798.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)