Kristi hån – Angelico Fra

Kristi hån   Angelico Fra

Denna fresco prydde cell nummer 7 i klostret San Marco. Kristus centrala figur ges här och sitter i en strikt frontal position mot bakgrund av en rektangulär gardin. Hela scenen är extremt symbolisk, den använder en hel uppsättning emblem-symboler.

Att vädja till symboliken dikterades kanske av Fra Angelicos önskan att röra sig bort från berättelsen som kännetecknar den traditionella tolkningen av denna komplott.

I detta senare verk framträder konstnären som en stor formmästare, som han förmedlar med sällsynt säkerhet och perfektion – detta uttalande gäller främst Kristi vita kläder och jungfru Maria och St Dominikas figurer, som sitter på en låg nivå i djup tanke.