Madonna och barn med heliga – Angelico Fra

Madonna och barn med heliga   Angelico Fra

Fra Angelico var den första av konstnärerna som vände sig till historien, som senare blev extremt populär; dess väsen: Guds moder, Kristus, änglar och heliga placeras i ett enda utrymme. I gotisk målning delades de upp i tre separata grupper, men i tidens tidiga renässans dök upp en rektangulär komposition, kallad ”Holy Conversation”.

Ett av de tidigaste exemplen på en sådan komposition kan betraktas som verk av Fra Angelico ”Madonna with the Child and Saints Peter the Martyr, Francis, Lawrence, John the Evangelist, Cosmas and Damian.” Här sitter jungfru Maria på en tron ​​som är placerad i en nisch. Traditionella inslag av dekoration är gesimsen, frisen och en serie bågar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)