Korsfästelse av Kristus – Jerome Bosch

Korsfästelse av Kristus   Jerome Bosch

Måla ”Korsfästelse av Kristus”. För Bosch är bilden av Kristus personifiering av barmhärtighet, andlig renhet, tålamod och enkelhet. Han motsätts av mäktiga onda krafter. De utsätter honom för fruktansvärda kvaler, fysiska och andliga. Kristus visar människan exemplet på att övervinna alla svårigheter. Han följs av både helgon och några vanliga människor.

En sådan person, en fromme donator, vars ansikte är andligt som Kristi ansikte, avbildas av Bosch på bilden Kristus korsfästelse. Bosch var tvungen att begränsa sin fantasi för att uppnå effekten av högtidlig fromhet i bilden. Den positiva inställningen som bär givarens image stöds av ett landskap fullt av nåd och harmoni.

Boschs natur framträder i två kvaliteter: antingen ett fantastiskt landskap eller ett mycket specifikt, som det här, som forskare anser vara Hertogenbosch-arten. Vi ser hur världen skapad av Skaparen förvandlas av mänsklig aktivitet: byggnader uppfördes, fält grävdes upp och planterades, vägar gjordes. Och överallt, som myror, mot bakgrund av naturens storhet, kryper små män omkring, skurrar runt, besatta av dödliga, förgäves tankar och önskningar.

Bosch har, liksom många mästare i den tidiga renässansen, en skarp kontrast mellan förgrunden och fjärran; enligt lagarna i ett linjärt perspektiv bör sammandragningen när den rör sig bort från tittarens öga vara jämnare. Men ju mindre landskapet förknippas med huvudbilden, desto mer harmoniskt är det i sig. Men hemligheterna i flygperspektivet är välkända för konstnären: han skildrar inte bara det blå, utan omsluter också avlägsna föremål i en dis som döljer deras konturer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)