Transfiguration av Herren – Angelico Fra

Transfiguration av Herren   Angelico Fra

Detta är en av de mest fantastiska freskomålarna med vilka Fra Angelico prydde klostret San Marco. Det illustrerar den viktigaste intresset för evangeliet. Kristi figur och den utstrålning som härrör från honom dominerar allt som händer, och Frälsarens händer upprepar sin position på korset – det tros att Fra Angelico var den första som beskrev Kristus som sådan.

De chockade apostlarna placeras nedanför, och profeterna Mose och Elias huvuden ”dyker upp” till vänster och höger om Kristus från molnen. Dessutom visar bilden Guds mor och St Dominic. De flesta av freskomålarna för klostret San Marco skrev konstnären mycket snabbt – på fyra eller fem dagar. Men arbetet med ”Transformation” tog hela åtta dagar från Fra Angelico. En av dem ägnades helt åt att tillskriva Kristi huvud. Samtidigt applicerade Fra Angelico färg med en liten borste för att uppnå maximal uttrycksförmåga.