Den sista domen – Angelico Fra

Den sista domen   Angelico Fra

Det antas att detta verk beställdes av konstnären i den florentinska kyrkan Santa Maria deli Angeli. Sammanställningen av de rättfärdiga och syndares själar avgörs av konstnären på ett ovanligt, nästan surrealistiskt sätt – en rektangel som sträcker sig in i mitten av bilden är en kyrkogård med ojämna gravar från vilka de döda kallas till den sista domen. Kristus är den som sätter denna dom på tronen, omgiven av änglar, jungfru Maria och baptisten Johannes. De rättfärdiga själarna är skrivna på Kristus högra hand, syndarna själar är skrivna till vänster.

Intressant nog, i mängden av syndare, visar Fra Angelico verkliga härskare och präster – denna teknik var helt ny i tidens målning. Konstnären placerade helgon, änglar och Kristus i originalbågar. Längst ner i den centrala bågen trumpar två änglar trumpeterna och förkunnar dödsdagen. Det är anmärkningsvärt att landet från Fra Angelico – helt naken. Endast Edens trädgård förblir blomstrande och full av liv här.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)