Pallas Expelling Vices from the Garden of Virtues – Andrea Mantegna

Pallas Expelling Vices from the Garden of Virtues   Andrea Mantegna

Mantegna målade denna duk för hertiginnan av Mantua och liknade den med Minerva. På bilden rusar Pallas in, sprider alla på sin väg och riktar blicken mot himlen, där måttlighet, rättvisa och uthållighet svever i molnen.

Bakom henne förvandlas den kvinnliga figuren till ett träd, förenat med en rullning som ber de dygdarna att straffa Vices. Till höger drog Ingratitude och viscerarud Greed den slappa okunnigheten och bakom dem satyr och centaur, där en naken kvinna förkroppsligar sensuell kärlek. En apa med säckar med ondska symboliserar Indomitable Hate, Malice, Bedrägeri, och Laziness leder armless Idleness på ett rep.

Kvinnor i blått och grönt klädsel nära Pallada kan betyda Diana och kyskhet. BATTLE AV VIRTUER OCH FEL. Motsatta laster och dygder visas ofta för dem som slåss, såsom tro med avgudadyrkan, blygsamhet med stolthet och kyskhet med lust, eller de placeras mittemot varandra i nischer, till exempel i cykeln med Giottos berättande fresker. Sedan renässansen har Minerva, Apollo, Diana och Mercury alltid varit på Dygns sida, och Venus och Cupid har varit på Vices sida.