Saint Ursula – Hans Holbein

Saint Ursula   Hans Holbein

Saint Ursula, den kristna legendens hjältinna, utbredd under medeltiden i Västeuropeiska länder. Enligt legenden var Ursula, dotter till den brittiska kungen, berömd för skönhet, visdom och sanning. Hon ville undvika äktenskap som hon hatade och samtidigt skydda sin far från hoten från en mäktig anspråk på hennes hand.

Därför gick Ursula med på att gifta sig, men först efter tre år och under förutsättning att brudgummen accepterade kristendomen. Sedan åkte Ursula med sin retiné till Rom. Då Ursula förenades med jungfruer som ägnade sig, som hon, till Kristus. Deras antal nådde 11 tusen. I Rom mottogs Ursula av påven. Han fick reda på om martyrdomen som väntade på henne och hennes följeslagare och ville dela den med jungfruliga. Pappa berättade för alla om sitt beslut och avgick högtidligt och gick sedan med vandrare.

På vägen tillbaka nära Köln attackerade hunerna pilgrimerna. De hatade kristendomen, lärde sig med förargelse om jungfruarnas beslut att ta ett löfte om celibat, och sedan dödade honarna alla. Ursula var den sista som dog eftersom hon vägrade att bli hustru till Hun-ledaren som fängslades av hennes skönhet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)