Lamentation of Christ – Giotto di Bondone

Lamentation of Christ   Giotto di Bondone

I den dramatiska ”Lamentation of Kristus” mot bakgrund av en bar klippa med ett torkat träd, omger en grupp lärjungar och kvinnor den döda Kristus, som ligger på marken.

Sitter i förgrunden med ryggen mot betraktaren verkar figurer i stora klädnader stänga den sorgliga scenen.