Annas möte med Joachim vid Golden Gate – Giotto di Bondone

Annas möte med Joachim vid Golden Gate   Giotto di Bondone

Enligt legenden skyndade äldre makar Anna och Joachim, efter att ängeln individuellt meddelade alla att de skulle få ett barn, skyndade sig att träffa varandra. Anna, tillsammans med flera kvinnor, går för att träffa sin man som återvänder från fältet, och de möts framför Golden Gate i Jerusalem.

Djupt upprörda, kramar de varma varandra. På bilden betonas sammanslagningen av deras figurer av enheten i det höga porttornet i bakgrunden. Linjen med två sammanslagna profiler fortsätter som sagt och betonar den vertikala aspirationen från tornets högra hörn. Precis som genom smala kryphål i tornens nakna väggar kan man inte se stadens liv, så det är omöjligt att gissa från scenens huvudpersoner vad som händer i hjärtan till lyckliga makar. Deras känslor återspeglas snarare på ansikten på kvinnor som står under bågen vid stadsporten och på det nyfikna ansiktet på herdepojken i bildens vänstra hörn.

Scenens kompositionsenhet betonas av inre spänningar, antydande synpunkter och gester. Arkitekturelement – portens breda båge och porttornet – delade karaktärerna i separata grupper, men förenar dem samtidigt. Förgrundens djup överförs av en stenbro som kastas över stadens dike. Trumligheten bakom grinden uppnås med ett terrassformat mönster med tre pelare, samtidigt som tre kvinnliga figurer under bågen betonas.