City On Fire – John Howe

City On Fire   John Howe

Bilder som har omringat oss sedan barndomen förblir för evigt i våra hjärtan. Efter många år besökte John Howe Shellon-slottet vid Genèvesjön, som konstnärens mormor avbildade på sin ritning. Tycker att det visade sig vara enkelt. För konstnären var det mycket viktigt att besöka slottet. Han var en talisman, hemligheten med sin egen själ.

För många av oss börjar drömmen med en bild på väggen, som visar något som ligger många kilometer från oss, så att vi i slutet av vårt liv fortfarande kommer till det. En annan illustration av Ringenes Lord är John Howes målning The City On Fire. Hellfire, eld och aska.

En enorm eldandande drake med ett slag förstörde bron som en leksak. Hus kollapsar i lågor, människor får panik, djur dör, frälsning är nästan omöjligt.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)