Kristi uppstigning

Kristi uppstigning

Ikon från ikonostasens festliga rad. En sällsynt detalj av ikonografin är öppningshimlen, som tar in mandorla med den uppstigande Kristus.

Kristus välsignar två fötter, med båda händerna. I apostlarnas grupper är endast två figurer på varje sida avbildade i sin helhet. De leds av Peter och Paul.

Stilen på monumentet gör det möjligt att datera det till tredje kvartalet av XVI-talet. Hans koloristiska beslut indikerar att det skapades i något av de centrala ryska konstcentren. Det har konstnärlig och kulturhistorisk betydelse, är utan tvekan museumsvärde.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)