Kristi uppståndelse med utvalda helgon

Kristi uppståndelse med utvalda helgon

En av favoritmetoderna för medeltida ikonografi – flera rad – är i viss mån förknippad med månatliga ikoner. Det behöll sitt värde vid en senare tidpunkt.

I det här fallet har den till synes godtyckliga kombinationen av de avbildade helgon och evangeliets scener i flera rader en djup mening, dess ordning: det är troligtvis minnet av familjesemestrar, födelsedagar och viktiga datum.

Uppståndelsen av Kristus – nedstigningen till helvetet, flankerad av de mest vördda bilderna av Our Lady of Kazan och Nikola, har huvudmeningen. Helgon och två ”scener” i de nästa två raderna är tydligt skyddande.

Detta ikonografiska schema visade sig vara mycket stabilt i populär ikonmålning. De bevarade liknande ikonerna under XVIII-XIX århundraden. ange kopplingen mellan praktiska nationella intressen med stabiliteten i värdigheten av helgon – skyddare av bondelivet.

Ikonens skissartade stil ligger nära de traditionella primitiven i det ryska norr. För sent eko av det konstnärliga språket under XVIII-talet förklara sig själva i ”leende” blick på Guds mor och ljusa, full av kontraster färg.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)