Tillbedjan av Kristi namn – El Greco

Tillbedjan av Kristi namn   El Greco

Efter framgången med Espolio, efter att ha hittat familj, vänner och beskyddare i Toledo, kunde El Greco fortsätta arbeta lugnt i denna stad. Drömmen om att få en order på Escorial lovade honom dock en annan, mer komplex och lysande framtid. Konstnären var förmodligen medveten om att verksamhetsområdet i den forna spanska huvudstaden var för smalt för dess möjligheter. Hans hopp förstärktes när han skrev tillbedjan av Kristi namn.

En grandios mystisk handling avbildas, vars medlemmar – bland dem kejsaren Charles V och kung Filip II – tillber Kristi namn som uppträder på himlen i molnens glöd och omgiven av skyhöga änglar. Jesu anagram som är intryckt här tjänade som en symbol för jesuiternas ordning. El Greco tänkte emellertid minst på förhärligandet av denna ordning, vars inverkan han kände tillräckligt i Italien och ännu starkare kände i Spanien. Först och främst försökte han behaga kungen. Aldrig efteråt skrev han sådana officiella målningar.

På jakt efter kreativa lösningar vände sig mästarens ögon återigen till Italien. El Greco kanske tänkte på intryck av Tintorettos konst, skaparen av enorma publiksscener, genomträngd av enhetens upplevelse för många människor. Medan han arbetade med ”Tillbedjan av Kristi namn”, där bilder av himmel, jord och helvete kombineras i ett irrationellt utrymme, erinrade El Greco om Michelangelo. Ekot av ”sista domen” känns i skildringen av syndernas nakna muskulära kroppar – en oändlig mänsklig ström, som absorberas av ett enormt mun av ett monster, som symboliserar helvetet. Som en störande påminnelse om den kommande dagen av vedergällning, dök också den spöklika avlägsna planen för bilden.

Men de stora problemen som oroade El Greco i denna duk fann inte ett värdigt konstnärligt uttryck här. En skarp motsägelse uppstod mellan bilden av den storslagna bilden av den andra världsliga fantasivärlden och den lilla, nästan intima skalan på bilden. Kärnan i denna motsägelse var inte så mycket i storleken på duken, men i det faktum att befälhavaren inte kunde tillfredsställa honom med känslan av monumentalitet. Bilden verkar vara bråkdel, små, laddad med många detaljer, torrt utskrivna, den innehåller en konstig, orättfärdig underhållning här.

El Grecos önskan på ett eller annat sätt att följa traditionen känns i hela den visuella strukturen i bilden. Ett antal framgångsrika tekniker i bilden av två rumsliga strömmar, rika nyanser av rött och vissa detaljer kan inte kompensera för upplevelserna av dess allmänna konstnärliga svaghet. När epokens smak har försvunnit in i det avlägsna förflutna, när King Films II nyckor och åsikter har ett sidointresse i måleriets historia, är det kreativa misslyckandet som träffade El Greco uppenbart.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)