Kristi kropp – Marco Bazaiti

Kristi kropp   Marco Bazaiti

Om den föregående bilden som skapats av den unga Baziti är ett anmärkningsvärt verk som innehåller de bästa prestationerna i den venetianska målningen på den tiden, är den här bilden mycket svagare, trots några av dess intressanta funktioner. Skrivandet är något torrt, vilket påminner om teknikerna för mästare från provinsen Marche, och det var inte av en slump att detta styrelse tidigare ansågs vara verket av Pierre Maria Penacchi och Marco Palmezzano.

Under skapandet av denna bild dog läraren Baziti – Alvize Vivarini. Bazaiti, vars stil på den tiden redan började närma sig stilen Bellini, slutförde flera lärares verk. Påverkan från inte bara Bellini utan även andra mästare påverkade arbetet i Bazaiti.

Året 1505 var en övergångsperiod i mästarens konstnärliga utveckling, och som ett resultat av stiländringen blev hans verk något obeslutsamma. Bildens sammansättning kan förknippas med det saknade arbetet i Bellini, en kopia av den, gjord för verkstaden, finns i Stockholm i Nationalmuseet.

Bilden av bakgrunden och i allmänhet av hela båda mästarnas miljö indikerar likheten i deras åsikter. Kristus är avbildad i ett halvt sittande läge i graven, en blå himmel med vita cumulusmoln syns i grottans öppning, och vintergröna murgröna lämnar symbolisera förlösning, som ger mänsklighetens eviga liv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)