Brännande uppstigning av profeten Elias

Brännande uppstigning av profeten Elias

I mitten av kompositionen finns ett kupoligt kinnabar-eldigt moln, som visar profeten Elijah som står i en vagn ritad av hästar.

I det övre högra hörnet, där vagnen rusar, i segmentet av himmelsfären finns det en välsignelse Guds Hand, med inskriptionen: IC XC. Till vänster hålls kanten av det eldiga molnet av ärkeängeln Michael.

Nedan till vänster profeten Elisa och grep kanten av Elias barmhärtighet Ikonen är ett monument över Novgorod-målningen under andra hälften av XV-talet. Det har ett högt konstnärligt värde, ikonografiskt intresse och museumsvärde.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)