Kristi uppståndelse

Kristi uppståndelse

Kristi uppståndelse presenteras som ”Rise from the Graven” och ”Descent in Hell”, med andra scener som har blivit traditionella för den utvidgade sammansättningen av uppståndelsen sedan 1600-talet. Runt -12 stämpel som visar Kristi lidelse, från sista måltiden till positionen i en kista.

Runt dem finns ytterligare 16 frimärken som visar de stora högtiderna, från Jungfruens födelse till korsets upphöjning, liksom den Gamla testamentets treenighet, Johannes Döparens ledning, Profeten Elias brännande uppstigning och Pokrov. Ikonen är ett mycket professionellt verk av Palekh-målning i mitten av XIX-talet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)