Frälsaren i axeln, i en ram med 33 stämplar av Herrens och apostoliska lidenskaper

Frälsaren i axeln, i en ram med 33 stämplar av Herrens och apostoliska lidenskaper

Frälsarens ikon är dekorerad med en lön med en liten blommig och geometrisk prydnad. Läggs på kronan är dekorerad med turkos. Ramen i 21 frimärken visar Kristi lidelse, som börjar med sista måltiden och slutar med kistens segel. Nedan finns 12 stämplar av apostoliskt lidande.

På fälten finns martyrerna Christopher och Boniface. Tydligen var antalet frimärken – 33 – försett med helig mening – detta är Kristi ålder vid den tidpunkt då han offrade sig själv för att rädda mänskligheten.

Martyrerna i fälten är kundens assistenter vid konfrontation av sjukdomar och skadliga lidenskaper. Ikonen i lönen och i den pittoreska ramen är ett monument för målning och tillämpad konst XVI11 – XIX århundraden. Speciellt hög konstnärliga egenskaper har en ram. Monumentet är intressant i sin ikonografi, är av konstnärligt och museumsvärde.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)