Uppstigning i imperiet, visioner om nästa värld. Del av altaret – Hieronymus Bosch

Uppstigning i imperiet, visioner om nästa värld. Del av altaret   Hieronymus Bosch

Det antas att det här är fragment av två olika altare, där ”välten av syndare” kombinerades med ”Uppstigning till empyrean” och ”Infernal River” – med ”Earthly Paradise”. I ett försök att uttrycka essensen av det gudomliga i ord och former som inte överförs av ord, använder Bosch mästigt ljus som det huvudsakliga uttrycksfulla elementet: han framträder som en eldstolpe, sedan blinkar flamma, och i scenen förvandlas ”Uppstigning till kejsardömet” till en förblindande korridortrakt. Det jordiska paradiset ligger precis nedanför det himmelska paradiset.

Detta är ett slags mellanstadium, där de rättfärdiga rensas från syndens sista platser, innan de föras inför den Högsta. Bild tillsammans med änglar marscherar till livets källa. De som redan har räddats riktar blicken mot himlen. I uppstigning till kejsardömet rusar de demonterade själarna som har tagit bort all den jordiska jorden till det ljusa ljuset som lyser ovanför deras huvuden. Detta är det sista som skiljer de rättfärdiga själarna från evig sammanslagning med Gud, från det ”absoluta djupet av den uppenbara gudomligheten.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)