Kristi uppståndelse, med passionscykeln och den årliga minen

Kristi uppståndelse, med passionscykeln och den årliga minen

I mitten är Kristi uppståndelse – stigande från graven med Kristi härkomst till helvetet.

Kompositionen inkluderar också andra scener som har blivit traditionella för denna berättelse från slutet av 1600-talet. Mittstycket är omgivet av 12 stämplar med berättelser om Kristus passion, som i sin tur är omgiven av 12 större frimärken, som var och en är uppdelade i fyra register.

I registren ges bilder av de heliga i tillväxt. Ikonen är en målning från slutet av XIX-talet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)