Brännande uppstigning av profeten Elias, med tre helgon i fälten

Brännande uppstigning av profeten Elias, med tre helgon i fälten

Denna ikon tillhör handen av en by-ikonmålare. Med hjälp av överväganden av praktisk karaktär skapar han en bild som beordras av bönder med sina vanliga borströrelser. Bilden liknar en sammankopplad uppsättning tecken, karaktärer, förståelig för alla bybor.

Befälhavaren förkastar onödigt enligt hans åsikt detaljer, avsnitt medan andra plockar upp i en nästan godtycklig sekvens. Så Ilya i grottan ”flyttas” avgörande till vänster; korpen som bär honom bröd flyger i en osäker riktning.

Ett mästerverk i det ikonografiska teckensystemet kan kallas bilden av en vagn i form av en låda med ett hjul och eldiga hästar, indikerade av en odefinierad sicksack. Denna typ av kryptering liknar bilder på spinnhjul, hushållsredskap, broderade handdukar, där ekon från hednisk kultur gissas.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)