Profeten Elias i öknen med en eldig uppstigning

Profeten Elias i öknen med en eldig uppstigning

I mitten är profeten Elias på Horebberget vid Khoravsky-våren. En korp som matar honom flyger mot honom. Ovanför berget visas Ilyas brännande uppstigning. Hans vagn transporteras till vänster, till Gud-Fadern som visas i det övre hörnet. Till höger är profeten Elisa och grep Elias mantel. Han visas i övre högra stämpeln.

De återstående frimärkena innehåller ytterligare 11 scener från profetens liv. Ikonen är intressant i ikonografi, från slutet av 1800-talet och är ett exempel på den mycket professionella konsten i ikonmålningsbyarna i Vladimir-provinsen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)