Kristi position i graven – El Greco

Kristi position i graven   El Greco

”Kristi läge i kistan” borste Domenico Theotokopuli, senare smeknamnet El Greco, ett av de få överlevande verken från mästarens tidiga period. Det skapades under hans studier på Kreta, eller kort efter hans ankomst till Venedig. Enligt lag anses det vara ett av de bästa verken från El Greco under denna period.

Mycket i detta arbete lånade El Greco från italienska intryck, till exempel, de sorgfulla figurerna av de tre Mari liknar ”Begravningen” av Parmigianino, en italiensk mannerist, som är typisk för de kretiska och venetianska perioderna av hans arbete, medan han efter att ha arbetat i den sena byzantinska traditionen började avvika från följ de traditionella mönstren.

Enligt Evangelieteksterna var Maria Magdalene och Maria Iosiyeva närvarande vid Kristi begravning av Joseph av Arimathea. Nikodemus, som förde den kryddig balsam, nämndes också i Johannesevangeliet för att smörja Herrens kropp.