Resurrection – Descent in Hell

Resurrection   Descent in Hell

Ett sällsynt ikonografiskt inslag i monumentet är den upphöjda vänstra handen av Kristus, där han håller en rullning. Endast de profeter som står framför Kristus är representerade i haloborna, vilket också förekommer sällan.

Stilistisk lokalisering av ikonen är svår. Hon är ett av dessa sällsynta verk från XVI-talet, där prestanda av hög kvalitet kombinerat med de extrema formerna för uttrycksfulla trender i den tidens konst.

Det yttre uttryckets skarpa, mästarens uppmärksamhet på de grafiska elementen i stilen gör det möjligt att associera verket med konsten i det ryska nordväst. Men hon finner inte nära analogier i konsten Novgorod, Pskov eller Tver.

Ikonens målar, särskilt bruna, har analogier i målningen av Vologda på 1500-talet, men i allmänhet är det svårt att känna igen dess färgschema som enbart Vologda. Det är särskilt nära 1560-talets verk. Det har konstnärlig, vetenskaplig och kulturhistorisk betydelse. Ovillkorligt museumsvärde.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)